Błędy fonetyczne, czyli te związane z warstwą brzmieniową języka, powstają w wyniku różnych mechanizmów, związanych z wymową, takich jak np.:

niepoprawna wymowa głosek i grup głoskowych [Polskie, rękie - zamiast Polskę, rękę; patryjota - zamiast patriota; tutej, dzisiej, czytej - zamiast tutaj, dzisiaj, czytaj; a-uto, a-utor, kosmona-uta - czyli rozdzielając głoski; , chiba, muchigieograf - zmiękczając; bibloteka - zamiast biblioteka.]

uproszczenia grup głosek [użko, Ukasz, gupi, suchaj, - łykając "ł"; czeba, paczeć - cz zamiast trzwogle, miaam - zamiast w ogóle, miałam]

rozbudowanie brzmienia [sierodek, siroda - zamiast środek, środa]

błędy akcentowania (atmosfera, oficer, opera - wbrew zasadzie akcentu paroksytonicznego - czyli na przedostatnią sylabę, ale też matematyka, muzyka, zbrobilibyśmy - w wyrazach, w których akcent przypada na trzecią lub czwartą sylabę od końca; poprawnie - matematyka, zrobilibyśmy).