Najbardziej powszechne i najbardziej rażące są błędy, polegające na naruszaniu ustalonych w języku polskim związków międzywyrazowych(zgody lub rządu).

 • naruszanie związków zgody:
  • te bagno (to)
  • Jak zrobię te zdjęcie to go dostaniesz. (to; je)
  • Państwo przyjechało do nas na tydzień. (przyjechali)
 • naruszanie związków rządu
  • Niektórzy ją nie lubili. (jej)
  • Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. (żalić się komu? czemu?)
  • On nie ma prawo jazdy. (prawa)
 • błędny szyk
  • Nie rozmawiaj podczas jazdy z kierowcą (wyraz określany powinien być tu otoczony przez wyrazy określające)
  • Kocięta małe leżały w koszyku (przymiotnik powinien stać przed rzeczownikiem)
  • Szymborska Wisława jest autorką tego wiersza. (imię – przed nazwiskiem)
 • skróty składniowe
  • Kochał i pragnął Marysi. (Każdy z czasowników wymaga dopełnienia w innym przypadku: kochał – kogo? co? i pragnął – kogo? czego?)
  • Szwaczki (ścierki) zatrudnię. (Wątpliwej jakości oszczędność językowa)
  • Rozmowę z gościem nadamy przed i po programie. (Każdy z przyimków wprowadza inny przypadek rzeczownika: Przed programem i po programie.)
 • niewłaściwe wskaźniki zespolenia
  • Rozmawialiśmy o problemie, gdzie widać było różnicę zdań. (Okropny, powszechny ostatnio błąd zastosowania łącznika gdzie, który dotyczyć może tylko zdania podrzędnego okolicznikowego miejsca.)
  • W romantyzmie, gdzie powstało wiele utworów...
 • błędne użycie imiesłowów
  • Będąc małym dzieckiem, wuj zabrał go do miasta. (Kiedy był małym dzieckiem...)
  • Idąc przez most, wiatr zerwał mu czapkę. (Kiedy szedł...)
  • Podsumowując, Ignacy Krasicki był wielkim poetą. (Podsumowując, można stwierdzić, że Krasicki...)
  • Jedząc kolację, światło zgasło. (Kiedy jadł kolację,...)
 • obce schematy składniowe
  • Ojciec wydawał się być zmartwiony (wydawał się zmartwiony)
  • Sprawa wydaje się być prostą. (wydaje się prosta)
  • Wydaje się oczywistym fakt, że nie pada. (wydaje się oczywisty fakt, że...)