Ten typ błędów polega przede wszystkim na niewłaściwym doborze środków stylistycznych w danej wypowiedzi. Zastosowane wyrazy nie pasują do siebie albo do sytuacji, w której zostały zastosowane. Błędem stylu będzie pomieszanie konwecji, zakresów słownikowych, niestosowność wypowiedzi, złamanie norm obyczajności czy dobrego smaku.

Z drugiej strony sfera stylu to wdzięczny temat dla pisarzy do podejmowania gry językowej (parodia, groteska, komizm językowy).

My zajmijmy się typowymi, zwykłymi sytuacjami błędu.

 • stosowanie skrótów myślowych.
  • Niektóre bajki Mickiewicza podobne są do Krasickiego.
  • Santiago mieszkał w starej chacie na skraju ubóstwa.
  • Chłopi byli najniżej położeni w Polsce

 

 • wielosłowie, tzw. styl rozwlekły, niepotrzebna kwiecistość
  • Chłopi wstawali o świcie i szli do obory dawać krowom, koniom i świniom jedzenie: ziarno, obierki i łupiny.
  • Piłka z jakimś takim poznańskim smutkiem zatrzepotała w koszu Olimpii.

 

 • niecelowe powtórzenia (używanie tego samego wyrazu w bliskim sąsiedztwie; najczęściej dotyczy to zaimków lub czasownika być)
  • Ten bohater to był taki, że oni go tak traktowali.

 

 • mieszanie stylów (np.oficjalny - z kolokwialnym).
  • Ten król był beznadziejny i nie umiał rządzić.
  • Ten facet Mickiewicz to był wielki poeta.
  • Edyp zauważył, jak los go urządził.

 

 • nadmierne unaukowienie stylu; niepotrzebne przeładowanie zapożyczeniami
  • Ten mały przyruch daje mu dobry tajmning (Włodzimierz Szaranowicz o Hanawaldzie)