Język jest bytem żywym: rodzi się w konkretnych warunkach potrzeb komunikacyjnych, posiada swoje cechy odrębne, zmienia się, kształtuje, upodabnia do innych języków, wreszcie – starzeje. Słowa powstają i przemijają, mają swoje okresy mody i popularności – oraz czasy upadku i zapomnienia. Jak gwiazdy show businessu (szołbiznesu?).Język polski ma również swoją historię, związaną z rozwojem języka europejskiego w ogóle, a dialektów słowiańskich w szczególności. Poniżej – krótkie zestawienie wpływów języków obcych na naszą mowę ojczystą. Ku pamięci i dla zachowania tożsamości językowej.

okres fakty historyczne wpływy sfera języka przykłady
X – XII w. Przyjęcie chrześcijaństwa łacina liturgia, szkolnictwo bierzmowanie, chrzest, żak, kościół, krzyż, msza, ołtarz, opat, pacierz, papież, przeor
XIII w. Po najazdach tatarskich – osadnictwo niem, rozwój miast i handlu język niemiecki nazwy urzędów miejskich; nazwy rzemieślnicze sołtys, wójt, gmina, rada, plac, ratusz, rynek, fara, spichlerz, płatnerz, rymarz, ślusarz, warsztat
XI – XIV w. Związki polityczne język czeski różne błahy, harce, hańba, hardy, hojny, hrabia, obywatel
XVI Zainteresowanie kulturą antyku łacina oświata arkusz, atrament, bibuła, dekret, linia, suma, testament, wizytacja
XVI w. Małżeństwo pol. króla z Boną Sforzą język włoski

sztuka renesansu włoskiego: architektura, muzyka, teatr; kulinaria;

fraszka, willa, altana, bas, balet, sopran, tenor, szparagi, kalafior, kalarepa, kapusta, sałata, sztylet, szpada, pawęż
XVII w. Panowanie Stefana Batorego język węgierski militaria; ubiór hajduk, pachołek, hejnał, rokosz, orszak, szereg, kontusz, kita
XV-XVII w. Po unii z Litwą język ruski, ukraiński różne kniaź, czereda, czereśnia, czeremcha, hoży, hultaj, hreczka, hreczkosiej, rozhowor
XVII w. Wojny i sojusze wpływy tatarskie wojskowość, hodowla koni czambuł, buńczuk, kańczug, orda, nahajka, całun, jasyr, bohater, bachmat bułany, gniady, kary, rumak
XVII w. Królowe – Francuzki: Maria Ludwika, Marysieńka Sobieska język francuski język elity dworskiej, język teatru, kultury afisz, aleja, ambaras, awans, awangarda, awantura, bagatela, balkon, batalion, buduar, fotel, fryzjer, gabinet, konsekwencja, magazyn, maniera, perfumy, salon, spryt, suterena, szosa, restauracja, toaleta, wazon
XIX w. Rozwój cywilizac., rewolucja komunikacyjna język angielski sport, żegluga, komunikacja boks, brydż, mecz, sport, sprinter, slalom, skuter, szyper, skwer; telefon, telegraf
XX w. Procesy globalizacji, rozwój technologiczny język amerykański rozwój nauki, nowe technologie, instytucje i stanowiska dżinsy, jazz, komputer, interfejs, menedżer, lifting, firma konsultingowa