Kompozycja utworu literackiego to artystyczny zamysł ułożenia całości wypowiedzi. Dostrzeżenie tej struktury wypowiedzi pozwala na uporządkowaną analizę, na wyznaczenie sobie również obowiązkowych kroków tej analizy. Badając kompozycję zwracamy uwagę na następujące elementy:

  • podział na obrazy poetyckie,
  • odnalezienie ewentualnej dominanty, klamry lub osi kompoz.,
  • zmiany nastroju lub obrazowania,
  • części problemowe (tematyczne)