Intencja nadawcy to nic innego jak zamiar autora, wiążący się z celem i funkcją jego arystycznej wypowiedzi:

  • żart, refleksja, opis rzeczywistości, próba udokumentowania, apel, krytyka lub satyra na rzeczywistość; może też być intencja mniej jednoznaczna: próba manipulacji czytelnikiem, nakłanianie itd.

Odczytanie intencji nadawcy tekstu wiąże się z określeniem sposobu ujęcia tematu.

  • żartem, serio, ironicznie, nostalgicznie itd.

 

intencja autora

refleksja żart krytyka nostalgia
ujęcie tematu realizm
naturalizm
dokumentaryzm
tragizm
komizm: postaci, języka, sytuacji

satyra,
ironia,groteska,
absurdkarykatura kontrastparodia

sentymentalizm,mitologizacja,idealizacja, apoteoza