Nauka o języku to dział na ogół przez uczniów nielubiany, uważany za nudny i niepotrzebny. Niemniej to właśnie ocena za język decyduje o zdaniu maturalnego egzaminu ustnego, a w egzaminacyjnej pracy pisemnej ocena za język stanowi 50% punktów (25 p. treść/25 p. język). Warto więc poświęcić trochę czasu na doskonalenie w tej dziedzinie.

Płaszczyzny języka i błędy językowe

Użycie wyrazów w języku reguluje norma językowa: zasady określonego użycia i doboru środków językowych, obowiązujące w danym okresie, oparte na uzusie, czyli powszechnym zwyczaju językowym, potwierdzone przez autorytety (słowniki, językoznawcy, artyści słowa).

Błąd językowy jest odstępstwem od normy językowej, spowodowanym nieznajomością różnorodnych zasad.

płaszczyzna języka

obszar błędu

rodzaj błędu

fonologiczna

fonetyka

fonetyczny

morfologiczna

słowotwórstwo, 
fleksja

słowotwórczy
fleksyjny

leksykalna

słownik, 
frazeologia

wyrazowy
frazeologiczny

syntaktyczna

składnia

składniowy

stylistyczna

styl

stylistyczny

*Przykłady błędów językowych opracowałam głównie na podstawie materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Czasem jednak dodawałam "własne" :)