Adam Asnyk Do młodych

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

 

 

Ten fragment wiersza Adama Asnyka niechże zostanie patronem stronki o czasach i ludziach, o inspiracjach, spadkobiercach i wzajemnych wpływach. Filozofia, sztuka i literatura, moda, styl życia, obyczaje, rozwój myśli naukowej i nowe wynalazki - to wszystko sprawia, że kształtuje się w określonym czasie jakiś model kultury, wzorzec odrębny od tego, co było wcześniej.

---> Strona o epokach zostanie uzupełniona w przyszłości <---