Kulturato z łac. ‘colere’ = uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie

 

Rozumienie pojęcia

Kultura to pojęcie oznaczające wiele różnych osiągnięć cywilizacyjnych człowieka; wieloznaczne, rozumiane dość szeroko. Porządkując znaczenia, możemy rozróżnić:

  • rozumienie artystyczne: kultura = sztuka

w którym kultura oznacza szeroko pojętą sztukę. W tym ujęciu: człowiek kultury – to człowiek mający kontakt ze sztuką (artysta, kolekcjoner, animator); fakt kulturalny – to zdarzenie w świecie sztuki (np. wernisaż, premiera filmu).

  • rozumienie potoczne, wartościujące: kultura = grzeczność, dobre wychowanie

Tutaj: człowiek kulturalny – to ktoś grzeczny, uprzejmy; człowiek niekulturalny - prostak, gbur

  • rozumienie antropologiczne: kultura = dorobek cywilizacyjny

Różne zjawiska, zachowania lub przedmioty nazywamy tutaj wytworami kultury, człowiek w takim ujęciu jest istotą zdolną do tworzenia znaków kulturowych, twórcą kultury, homo symbolicum.

 


 

W najszerszym rozumieniu kultura jest więc całokształtem duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.