W liceum matematycznym nie ma przeciwwskazań, żeby uczniowie czytali wielką literaturę, rozumieli ją i dyskutowali o niej. Mam nadzieję, że znajdą się wielbiciele literackich światów, którzy podejmą się również pisania o nich, wezmą udział w olimpiadzie lub konkursach humanistycznych. No bo dlaczego nie? Wielcy myśliciele przeszłych epok byli przecież zarówno matematykami, jak i pisarzami; filozofami - jak i ekonomistami, astronomami - jak i lekarzami.

Poza tym podpowiadam, że na wskazanych tutaj stronach znajduje się obszerny wykaz źródeł bibliograficznych, z których korzystać można przy budowaniu prezentacji maturalnej. Zamiast serwisu sciaga.pl :)

Poniżej spróbuję zapisywać bieżące konkursy i odsyłacze do odpowiednich stron w sieci.


Rok szkolny 2014/2015


1. XLV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Strona główna

 

 

 

 

 

Zawody  szkolne

·         Przygotowywanie  samodzielnych prac na wybrany temat w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu  (objętość od 10 do 15 stron)

·         Prezentacja  rozprawki  i dyskusja nad nimi  na forum, prowadzona przez nauczyciela

Zawody okręgowe

·         Część pisemna:

o    napisanie pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury lub teatru;

o   rozwiązanie testu językowego;

·         Część ustna: rozmowa z jury na temat pracy szkolnej (obrona), służąca zarazem sprawdzeniu historycznoliterackiej i językowej lub teatrologicznej wiedzy olimpijczyka.

Zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju

·         Część pisemna:  napisanie rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze, albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich i/lub krótkich utworów prozą,

·         Część ustna; samodzielne omówienie jednego z tematów językowych wskazanych w informatorze, historycznoliterackich i konkursowych


2.  XXVII Olimpiada Filozoficzna    

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p110x80/1511073_270363666450165_952469296_n.jpg?oh=52b67f1a8d41dce2b4991c1d73ec706d&oe=543BD610&__gda__=1414473341_4dea509444b79c525734a025a6467a36

 

Zawody I stopnia (etap szkolny)

·         opracowanie rozprawki filozoficznej na jeden z listy tematów

 

Zawody II stopnia (okręgowe)

·         egzamin pisemny: napisanie eseju na jeden spośród trzech podanych  tematów,

·         test

 

Zawody III stopnia (finał)

egzamin ustny

·         obrona pracy pisemnej z etapu szkolnego

·         odpowiedź na dwa pytania Komisji egzaminacyjnej

·         analiza  krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego

 


3. XXXIX OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

logo OA.JPGEliminacje szkolne – I stopnia

·         test wiedzy o sztuce/muzyce

  • opis i analiza dzieła sztuki/utworu muzycznego:

umiejętność analizy i interpretacji na przykładzie jednego, wybitnego dzieła sztuki/utworu muzycznego – analiza słuchowa.

 

Eliminacje okręgowe – II stopnia

  • egzamin pisemny;

wypowiedź pisemna z zakresu dziejów sztuki/muzyki, łącząca wiedzę z historii sztuki/muzyki z ogólną wiedzą historyczną, literaturą, nauką o społeczeństwie –

 

  • egzamin ustny

o   wypowiedź na zadany temat wykazująca znajomość dziejów sztuki/muzyki, twórców i ich dzieł, chronologii artystycznej, interpretacji oraz swobodną znajomość epok, kierunków i nurtów artystycznych wraz z powiązaniem (na podstawie analizy stylistycznej) konkretnych dzieł  z epoką artystyczną, z której pochodzą;

o   ustna prezentacja opracowanego przez ucznia tematu własnego wykazująca szczegółową wiedzę z danego zakresu

 

Eliminacje centralne – III stopnia

·         test z wiedzy o sztuce/muzyce: szczegółowa znajomość dziejów sztuki/muzyki.

·         opis z analizą dzieła sztuki/opis ze słuchową analizą utworu muzycznego: przeprowadzenie analizy dzieł sztuki w sekcji historii sztuki, a utworów muzycznych w sekcji historii muzyki, sformułowanej w obszernej wypowiedzi pisemnej (zgodnie z załączoną instrukcją);

 

·          egzamin ustny: umiejętność podjęcia dyskusji merytorycznej z jurorami, związanej
z tematem własnym, oraz sformułowanie odpowiedzi na zadane przez komisję pytania
z innego zakresu niż temat własny;