Szerokość i wieloaspektowość definicji kultury prowokuje do stawiania pytań o jej wymiar i prowadzi do wielu sporów.

Najpierw w myśli filozoficznej, następnie wśród etnografów, antropologów i psychologów wyróżnić można różne stanowiska wobec kultury.


Jean Jacques Rousseau(1712-1778) - filozof i pisarz franc. oświecenia, głosiciel hasła powrotu do natury:

Kultura jest źródłem podziałów, nierówności; deprawuje człowieka, który w stanie naturalnym jest dobry, wrażliwy, moralny, czysty.

 


Bronisław Malinowski (1884-1942) - pol. antropolog, badacz kultur prymitywnych:

Kultura to forma zaspakajania ludzkich potrzeb; wszelkie działania kulturowe są zatem funkcjonalne.

 

 


Zygmunt Freud (1856-1939) - austr. psychiatra; twórca teorii psychoanalizy:

Kultura ma funkcję głównie restrykcyjną, ogranicza, hamuje naturalne popędy i instynkty, zabrania jednostce realizacji jej ukrytych pragnień i potrzeb (głównie seksualnych), jest zatem głównie źródłem cierpienia. Jednak dzięki swej funkcji kultura warunkuje porządek społeczny.

 Więcej...

 


 

Carl Gustav Jung (1875-1961) szwajc. psychiatra, twórca psychologii głębii i teorii archetypów:

Archetypy kulturowe są stałymi sytuacjami egzystencjalnymi w życiu człowieka (powszechność doświadczeń).


Erich Fromm (1900-1980) - niem. psycholog i filozof:

Kultura pełni w życiu jednostki głównie funkcję kreatywną – pozwala na rozwój osobowości.