Lektury - podstawa programowa

Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z języka polskiego na treść egzaminów zewnętrznych w latach 2008 i 2009:


"Lista lektur obowiązkowych zawarta w nowej podstawie programowej, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 157, poz. 1100), będzie wprowadzana stopniowo, od pierwszej klasy danego etapu kształcenia.

Egzaminy zewnętrzne: sprawdzian w klasie VI, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny z języka polskiego mogą odwoływać się do nowo wprowadzanych lektur dopiero w roku szkolnym 2009/2010. W związku z tym informujemy, że na egzaminach zewnętrznych w 2008 i 2009 roku obowiązuje dotychczasowa lista lektur."

 

 

Wobec powyższego i w świetle obowiązujących dokumentów MEN i CKE sprawy mają się następująco:

Lektury wg podstawy programowej dla klas trzecich (matura w r. szk. 2008/9)

Poziom podstawowy

1. Literatura polska:

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski – pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
 • Daniel Naborowski – wybór wierszy
 • Wacław Potocki – wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki – satyry (wybór), „Hymn do miłości ojczyzny”
 • Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 • Adam Mickiewicz „Dziady” cz. III
 • Juliusz Słowacki „Kordian”: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia”: część I, część III (scena w obozie
 • rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz – wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki – wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
 • Bolesław Prus „Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem” – fragmenty: przy mogile Jana i Cecylii, przy mogile powstańców
 • Eliza Orzeszkowa „Gloria victis”
 • Maria Konopnicka „Mendel Gdański”
 • Bolesław Prus „Kamizelka”
 • Henryk Sienkiewicz „Potop”
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz – wybór wierszy
 • Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański „Wesele”
 • Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” (t. I „Jesień”)
 • Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”
 • Stefan Żeromski „Przedwiośnie”
 • Witold Gombrowicz „Ferdydurke” – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska „Granica”
 • Tadeusz Borowski „Pożegnanie z Marią” (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
 • Bolesław Leśmian – wybór wierszy
 • Julian Tuwim – wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
 • Czesław Miłosz – wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert – wybór wierszy
 • Miron Białoszewski – wybór wierszy
 • Wisława Szymborska – wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak – wybór wierszy
 • Jan Twardowski – wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek „Tango”
 • Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. Literatura powszechna:

 • Sofokles „Król Edyp”
 • Horacy – wybór pieśni
 • William Szekspir „Makbet”
 • Molier „Świętoszek”
 • Jan Wolfgang Goethe „Cierpienia młodego Wertera”
 • Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”
 • Joseph Conrad „Jądro ciemności”
 • Albert Camus „Dżuma”

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. Literatura polska:

 • Jan Kochanowski „Treny”
 • Juliusz Słowacki „Kordian”
 • Witold Gombrowicz „Trans-Atlantyk”
 • Maria Kuncewiczowa „Cudzoziemka”
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”

2. Literatura powszechna:

 • Dante „Boska Komedia” – fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe „Faust”– część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka „Proces”
 • Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”

Uwaga: Tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

Źródło: Informator maturalny od 2005 roku z języka polskiego.

 

Lektury wg podstawy programowej dla klas pierwszych i drugich, na podst.

 

Projektu z dnia 22 sierpnia 2007 r., podpisanego w dniu 23.08.2007 r. przez Pana Ryszarda Legutkę, Ministra Edukacji Narodowej, i opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr157, poz. 1100

 

1. Literatura polska:

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej;
 • Jan Kochanowski –pieśni, treny (wybór);
 • poezja baroku (wybór);
 • Piotr Skarga – Kazania sejmowe (wybór);
 • Ignacy Krasicki – Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór);
 • Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 • Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki – Kordian;
 • Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy (wybór);
 • wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida);
 • Bolesław Prus - Lalka;
 • Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem;
 • Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop;wybór poezji młodopolskiej;
 • Stanisław Wyspiański – Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, tom I: Jesień;
 • Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie;
 • Maria Dąbrowska – Noce i dnie;
 • Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania);
 • Zofia Nałkowska – Granica;
 • Sławomir Mrożek - Tango;
 • Zofia Kossak-Szczucka - Pożoga;
 • Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadania);
 • Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat;
 • Witold Gombrowicz – Ferdydurke;
 • wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda
 • Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesława
 • Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta,
 • Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej,
 • Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego);
 • Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość;
 • Ryszard Kapuściński – Cesarz;
 • abp Kazimierz Majdański – Będziecie Moimi świadkami lub kardynał Stefan Wyszyński – Zapiski więzienne;
 • inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej;
 • inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela;
 • teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).


2. Literatura powszechna:

 • Sofokles - Król Edyp;
 • Horacy - wybór pieśni;
 • William Szekspir - Makbet;
 • Molier - Świętoszek;
 • Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera;
 • Daniel Defoe – Robinson Crusoe;
 • Fiodor Dostojewski– Zbrodnia i kara;
 • Joseph Conrad – Lord Jim;
 • C. S. Lewis - Listy starego diabła do młodego;
 • George Orwell – Folwark zwierzęcy.”,

Poziom rozszerzony ponadto:


1. Literatura polska:

 • Jan Kochanowski - Treny; (cykl)
 • wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego;
 • Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy (wybór);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (fragmenty);
 • Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka;
 • Hanna Malewska – Sir Tomasz More odmawia;
 • Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu lub Antoni Libera - Madame;
 • wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza i Józefa Mackiewicza);
 • Włodzimierz Odojewski – Zasypie wszystko, zawieje.


2. Literatura powszechna:

 • Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Piekła);
 • Franz Kafka – Proces;
 • Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata;
 • Święty Augustyn - Wyznania (fragmenty);
 • Platon – Obrona Sokratesa.
 • Zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub światowej.”.