Kultura, jako pojęcie szerokie, wieloznaczne, obejmuje różne poziomy ludzkiego życia, zarówno wytwory materialne, jak i efekty rozwoju duchowego. Możemy więc wskazać różne najogólniejsze wymiary tej kulturowej aktywności człowieka.

 

ciało kulturowe
przestrzeń kulturowa

czas w kulturze
zachowania kulturowe
dorobek materialny
duchowość

 

 

 

Poniżej kilka przykładów wytworów kultury, przyporządkowanych do jakichś poziomów ludzkiej aktywności:

Sztuka: np. materialne i niematerialne dowody tworzenia: scenariusze sztuk i recenzje z premier, spotkania autorskie i wernisaże, tomik poezji i nota biograficzna o autorze;

Zwyczaje: np. oczepiny, swaty, bilety wizytowe, „dziękuję” i "smacznego", bale sylwestrowe;

Prawo: od kodeksu Hammurabiego do konstytucji państwa;

Religia: np. doktryny, święta, odpusty, kazania, sztuka sakralna, dekalog, kult świętych;

Gospodarka: np. płodozmian, trójpolówka, nawozy, wydobycie surowców i ich przetwarzanie, narzędzia;

Polityka: np. obyczaje parlamentarne (stanowiska, miejsca zgromadzeń, formy rządów), kodeks zachowań międzypaństwowych (choćby nietykalność posłańców, symbolika białej flagi, kodeks jeńców wojennych);

Sport: np. ceremonia otwarcia igrzysk, tradycja igrzysk, reguły gier sportowych, sędziowanie;

Życie codzienne: np. zaproszenie na ozdobnym blankiecie, list, obiad niedzielny i rodowe srebra, "proszę" i "dziękuję" jako zasady życiowe;

Nauka: np. wynalazki, twierdzenia, prawa;

Pismo, komunikacja, media;

Filozofia, rozwój myśli;